De belasting van de zorg is de laatste jaren sterk toegenomen. Terwijl er meer zorg – van hogere kwaliteit – moet worden geleverd, stelt de overheid minder budget beschikbaar. Ook het toenemend aantal personen met ouderdomsziekten als gevolg van de vergrijzing voert de druk op het zorgsysteem verder op (bron: RIVM). Het invoeren van technologische hulpmiddelen als tablets helpt het aantal administratieve klusjes voor zorgmedewerkers te verminderen, waardoor ze meer tijd overhouden voor de daadwerkelijke zorgverlening. Deze blog beschrijft de vier belangrijkste voordelen van het gebruik van tablets in de zorg.

 

Zowel voor patiënten als zorgverleners heeft de inzet van tablets in de zorg de nodige voordelen. We zetten de vier belangrijkste op een rij.

 

  1. Facilitair

Voor het bestellen van facilitaire diensten als een maaltijd of extra deken kloppen patiënten gewoonlijk bij de verpleegkundige aan. Door het gebruik van een tablet kunnen deze zaken met één druk op de knop worden besteld bij een facilitaire dienst, wat de tussenkomst van een verpleegkundige overbodig maakt. Alle verzoeken die via de tablet worden ingediend komen meteen binnen bij de juiste afdeling of functionaris. Het aantal ‘nurse calls’ neemt aanzienlijk af waardoor het verplegend personeel tijd overhoudt voor het daadwerkelijk verzorgen van patiënten.

 

  1. Digitale rapportage

Naast facilitaire diensten zijn er ook zorg gerelateerde processen waarbij patiënten nauwer betrokken kunnen worden, om zorgmedewerkers werk en tijd te besparen. Denk bijvoorbeeld aan PROMs (Patient Reported Outcome Measures) en PREMs (Patient Reported Experience Measures). Door pijnscores met een cijfer of kleurcode via een tablet door te geven hoeft de verpleging niet fysiek alle kamers langs te gaan om dit mondeling te rapporteren. De gegevens worden automatisch aan het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) of ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) toegevoegd. Dit bespaart veel tijd en handmatige administratie. Omdat resultaten meteen bekend zijn, kunnen dringende gevallen als eerst worden opgepakt. Bovendien kunnen patiënten hun eigen gegevens via de tablet inzien.

 

  1. Directe feedback

Door patiënten dagelijks een korte vragenlijst te laten invullen via de tablet, is meteen bekend hoe zij het verblijf en de ontvangen zorg ervaren. Een voordeel van het digitaal verzamelen van deze data is dat er meteen actie kan worden ondernomen, mocht een patiënt minder tevreden zijn. Niet alleen wordt zo veel bekend over de patiënten-reis, de kans is groot dat tijdens het verblijf de beoordeling toch nog verbetert. Dit is onmogelijk wanneer de beoordeling achteraf pas op papier bekend wordt.

 

  1. Ontspanning en entertainment

Last but not least: entertainment! Entertainment maakt een verblijf in een ziekenhuis of zorginstelling altijd een stuk aangenamer en is daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de patiënten-reis. Het installeren van fysieke televisies op kamers is door de implementatie van tablets niet meer nodig. Programma’s, films, radio en spelletjes zijn draadloos beschikbaar, op dezelfde apparaten waarmee patiënten en zorgconsumenten alle andere zaken regelen tijdens hun verblijf. Niet alleen vervallen hiermee de vele fysieke televisietoestellen in ziekenhuiskamers, er hoeven ook geen vaste aansluitingen meer afgenomen te worden bij een provider. Waar eerst nog betaald werd voor het bezit, hoeft nu alleen betaald te worden voor het daadwerkelijke gebruik, wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. Hiernaast maakt het gebruik van tablets beeldbellen mogelijk, wat zowel tijdens als ná het verblijf van pas komt. Tijdens het verblijf kunnen patiënten contact houden met familie en vrienden, na het verblijf kunnen patiënten hun status en de resultaten van onderzoeken op afstand bespreken met de behandelend arts. Deze aanpak voorkomt onnodig heen en weer reizen en zo brengen patiënten zo min mogelijk tijd door in wachtkamers.

 

Implementatie

Voor optimaal gebruik van tablets in de zorg is een onderliggend platform nodig. Daarmee kunnen instellingen de facilitaire diensten beschikbaar stellen, een koppeling maken met het EPD of ECD, pijnscores meten, surveys afnemen, beeldbellen en entertainment aanbieden. Sentean biedt een geïntegreerd serviceplatform dat al deze oplossingen bij elkaar brengt. Benieuwd hoe u een serviceplatform inricht waarmee u de patiënten-reis zo prettig mogelijk maakt, interne processen stroomlijnt, uw zorgpersoneel ontlast en dat ook nog eens besparingen oplevert? Kijk op sentean.nl of neem contact met ons op.